Podotherapie Fuit
Schaapweg 10c | 2285 SP Rijswijk | 070 - 394 58 84
Home  
   

De ganganalyse

De inspectie in beweging of ganganalyse is een zeer belangrijk en gespecialiseerd onderdeel.loopanalyse
De (sport) podotherapiepraktijk heeft een loopruimte van maar liefst 17 meter waar niet alleen kan worden gewandeld, maar ook hardgelopen. Een stap vindt plaats in minder dan een seconde en met hardlopen gaat het nog veel sneller. In deze korte periode vinden er veel veranderingen in de voet plaats. Diverse botten bewegen ten opzichte van elkaar, spieren worden aangespannen of ontspannen juist, maar ook hebben deze bewegingen (of afwijkingen) invloed op andere delen van het lichaam. De knie draait mee en ook de heup, bekken en rug spelen een rol bij bewegingen in de voet. Het kan ook andersom: dat juist een afwijking in de heup de voet dwingt op een bepaalde manier af te wikkelen.
Het vereist een zeer goede kennis van de anatomie, biomechanica en pathologie en daarnaast ervaring om een normaal gangpatroon goed te kunnen analyseren. Juist als er dan een afwijking is, moet er gedegen kennis aanwezig zijn om die te onderkennen en te analyseren.

Naast het optisch analyseren van het lopen is er de beschikking over drukmeetapparatuur.
Hiermee worden drukken (kPa) gemeten en door de computer verwerkt. Op het beeldscherm is te zien hoe de druk onder de voet tijdens het lopen is verdeeld en hoe het gewicht zich verplaatst (gait-line/center of pressure). De computer beschikt over vele mogelijkheden om het gangpatroon nauwkeurig te meten en in kaart te brengen. Uiteraard blijft de vakkennis van de (sport)podotherapeut het belangrijkste instrument om deze gegevens op een juiste manier te interpreteren. Omdat er tijdens het verderop te bespreken functieonderzoek allerlei functiestoornissen, spiercontracties en afwijkende bewegingsuitslagen kunnen worden gevonden, wordt meestal de ganganalyse aan het eind van het onderzoek gedaan. Op deze manier is het makkelijker om met alle verkregen informatie rekening te houden.

De praktijk beschikt over professionele 3D bewegingsanalyse apparatuur. Door middel van high-speed camera’s (200 Hz) en bewegingsanalyse software (Contemplas) kan het (hard)lopen uitgebreid worden geanalyseerd. Niet alleen gewrichtsbewegingen, maar ook analyse van drukken, krachten, snelheid en versnellingen kunnen worden berekend per spiergroep of gewricht. Dit is zeer specialistisch onderzoek en wordt vooral gebruikt in revalidatie, sport en bij kinderen (indien nodig).

uitleg drukmetingVeel mensen menen zich met dit onderdeel bezig te kunnen houden, onder andere (sport)schoenwinkels. Helaas schiet de kennis van de voet en het menselijk lichaam vaak te kort en worden functiestoornissen uit het oog verloren. Het lijkt interessant om met allerlei hulpmiddelen de voet en het looppatroon in beeld te krijgen, zoals met videocamera’s. Er is echter zeer geavanceerde en kostbare apparatuur nodig om een redelijk betrouwbare indruk van het (driedimensionale) looppatroon te krijgen en vooral voldoende kennis van anatomie en biomechanica.
Dit kan indrukwekkend ogen, maar uit alleen een video-opname van het lopen of alleen een computeranalyse mág en kán nooit een conclusie van enigerlei waarde worden getrokken.