Podotherapie Fuit
Schaapweg 10c | 2285 SP Rijswijk | 070 - 394 58 84
Home  
   

Doel van de sportpodotherapeut

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, doet de sportpodotherapeut veel meer dan het maken van inlays op maat.

De primaire doelstelling van sportpodotherapie bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van sporten. De sportpodotherapeut richt zich daarbinnen specifiek op het optimaal houden en het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid voor zover deze van invloed (kunnen) zijn op het ontstaan van sportblessures. Dit door het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van problemen aan het bewegingsapparaat. Een sportpodotherapeut is inhoudelijk vooral gericht op het functioneel toepassen van (sport)podotherapeutische methoden en technieken bij sportgerelateerde problematiek.

Sportblessures zijn een grote kostenpost per jaar voor zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorgverzekeraars geïnteresseerd zijn in een geregistreerde professional op het gebied van sportblessures. Voor de direct verzekeraar moet de deskundigheid van de sportpodotherapeut helder, gemakkelijk, effectief, kostenbesparend en bereikbaar zijn. Daarbij staan kwaliteit, snelheid, doelmatigheid, samenhang en transparantie centraal. De sportpodotherapeut richt zich op het herstel van de balans belasting/belastbaarheid, dus op een functionele interactie.

Sportpodotherapeuten zijn over de gehele breedte inzetbaar. Te denken valt aan de particuliere praktijk, aan sportverenigingen, aan sportbonden, aan het NOC/NSF, aan Sportmedische Instellingen en Sportmedische Adviescentra, aan sportgeneeskundige afdelingen in de 2e lijn en aan professionele sportorganisaties zoals BVO's (Federatie Betaald Voetbal Organisatie).

De sportpodotherapeuten werken samen met andere gespecialiseerde disciplines in de sportgeneeskundige zorg, zoals sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportmasseurs, maar ook trainers en begeleiders.

Dankzij gerichte sportpodotherapeutische interventies, zal het ertoe leiden dat sporters minder vaak en minder lang geblesseerd zijn. Hierbij kunt u denken preventie (bracing, taping) en blessureherstel (bracing, taping, oorzaak wegnemen).

In een wereld waarin elke seconde telt, zet sportpodotherapie elke sporter op voorsprong.