Podotherapie Fuit
Schaapweg 10c | 2285 SP Rijswijk | 070 - 394 58 84
Home  
   

Doel van de kinderpodotherapeut

Het doel van de kinderpodotherapeut is de aandacht voor de hulpvraag van het kind (en de ouders). De hulpvraag kan een voet- en/of loop-gerelateerde vraag of probleem zijn. Hierbij is het essentieel dat er een goede diagnose wordt gesteld, alvorens te gaan behandelen.

De nadruk van de behandeling ligt niet alleen op het probleem van het kind op het moment dat het kind bij de kinderpodotherapeut is, maar zeker ook in de toekomst. Hierbij wordt er naar gestreefd om de functionaliteit van de stand en het bewegen blijvend te verbeteren of te optimaliseren.

De kinderpodotherapeut werkt hiervoor, indien nodig, samen in het Kindervoetenteam Haaglanden (www.dekindervoet.nl). Dit is een samenwerkingsverband bestaand uit podotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en een manueel therapeut.

Als het nodig is wordt in overleg met de eventuele verwijzer het kind doorgestuurd voor aanvullend onderzoek en eventuele behandeling buiten het Kindervoetenteam.

De hulpvraag

De hulpvraag kan heel divers zijn. Hieronder een opsomming van veel voorkomende problematiek:

 • Pijn
  Pijn in de hiel, rug, benen, (binnenkant van de) voet en groeipijn
 • Loopfunctie
  Houterig/stijf lopen, ‘anders’ lopen dan andere kinderen, bonkend/zwaar lopen, met de voeten naar binnen/buiten lopen, sloffen/voeten niet optillen, struikelen/vallen, zwikken enkels, het niet-leuk vinden om te lopen of niet lang kunnen volhouden van het lopen.
 • Afwijkende voet-vorm en/of –stand
  Doorzakken van de voeten of scheefstand van de tenen.
 • Lichaamshouding
  Scheve rug, slechte houding, hypermobiel/ slappe bouw/ soepel/ lenig, X-benen of O-benen.
 • Schoeisel
  Scheef afslijten of afwijkende stand van de schoenen.
 • Overig
  Slecht evenwicht, vermoeide voeten/ benen, bezorgdheid of verwijzing andere discipline.

Momenteel is een kinderpodotherapeut nog geen officiële specialisatie.

Door het volgen van opleidingen, cursussen en de intensieve samenwerking en contacten met andere ‘kind gerelateerde’ disciplines wordt wel de expertise op dit vlak hooggehouden en uitgebreid.