Podotherapie Fuit
Schaapweg 10c | 2285 SP Rijswijk | 070 - 394 58 84
Home  
   

Bevoegdheid en opleiding

Bevoegdheid
Sinds 1982 is podotherapie in Nederland een wettelijk erkend paramedisch beroep. In december 1997 is de BIG-wet ingevoerd. Het beroep van podotherapeut is daarin geregeld in artikel 34, door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur. Onder andere betekent dit, dat de titel “podotherapeut” een beschermde titel is.

Opleidingen
In Eindhoven is de eerste Opleiding Podotherapie in Nederland gevestigd. Het is een onderdeel van de Paramedische Hogeschool van de Fontys Hogescholen. In september 2002 is er een tweede opleiding in Nederland gestart als onderdeel van Saxion Hogeschool Enschede. In september 2007 is als onderdeel van Fontys Hogescholen, een deeltijdopleiding gestart. In deeltijd is de opleiding zonder relevante werkervaring/opleiding 6,8 jaar.
De opleiding podotherapie is een 4 jarige voltijdopleiding.

In Nederland was in 2009 de tijd rijp voor het starten van een opleiding tot Sportpodotherapeut, een specialisatie van de podotherapeut, die sinds 1982 wettelijke erkenning heeft en een titelbescherming kent via de wet BIG art.34.  Sinds 1982 verzorgt  Fontys Paramedische Hogeschool o.a. de opleidingen tot podotherapeut en fysiotherapeut. Als eerste podotherapeut van Nederland heeft Lars Fuit zich na zijn reguliere opleiding, in Amerika (Temple University), gespecialiseerd in sportpodotherapie.

In november 2009 is daar de Post-Bacheloropleiding tot Sportpodotherapeut aan toegevoegd. Een 2 jaar durende opleiding met een studielast van 1000 uur totaal, die afgesloten wordt met een thesis en verdediging daarvan. Podotherapeuten Lars Fuit en Myrette van Houten zijn in 2009 direct begonnen met deze door de SCAS erkende opleiding.

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP)
Met ingang van 1 augustus 2011 heeft u geen verwijsbrief meer nodig van de huisarts of specialist om een afspraak te kunnen maken bij een (sport)podotherapeut.

Nu de verwijzing via huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is, moeten podotherapeuten bij de patiënten die rechtstreeks bij hen in de praktijk komen eerst een screening uitvoeren om vast te stellen of het klachtenpatroon dat de patiënt vertoont wel of niet onder de behandelbevoegdheid van de podotherapeut valt. Als dat zo is, dan kan de podotherapeut starten met het podotherapeutisch onderzoek. Zo niet, dan moet de podotherapeut de patiënt naar de huisarts sturen voor verder onderzoek.

De podotherapeut zal de huisarts blijven informeren en eventuele andere behandelaars of andere disciplines.