Podotherapie Fuit
Schaapweg 10c | 2285 SP Rijswijk | 070 - 394 58 84
Home  
   

Andere behandelaars en samenwerking

Voetgerelateerde disciplines

Podotherapie, podotherapeut
Podologie, (register) podoloog
Podoposturale therapie, therapeut
Orthopedisch schoentechnicus
Orthopedisch technoloog
(Medisch) pedicure

 

Opleidingen

Podotherapie: Hogeschool Fontys
Podotherapie: Hogeschool Saxion
Podologie: Academie voor podologie
Podoposturaal therapie: SVGB
Orthop. schoentechnicus: SVGB
Orthop. technoloog: Hogeschool Fontys
Pedicure: Pediroda, Esthethica, etc.

 

DESKUNDIGHEID

Podotherapeuten aangesloten bij het samenwerkingsverband Podomedics - Samenwerkende Podotherapeuten - stellen deskundigheid en doelmatigheid centraal in de behandeling van voet- en daaruit voortvloeiende houdingsklachten. In onderstaande tabel zijn deskundigheidselementen uitgewerkt per voetgerelateerde discipline:

deskundigheid

Vooropleiding en opleidingsniveau vormen het basis werk – en denkniveau van de discipline in kwestie. Bij het ontbreken van duidelijke kaders hierin werkt dit tevens een groot niveauverschil tussen zorgverleners binnen de betreffende discipline in de hand. Het ene moment wordt u door iemand behandeld, die bijvoorbeeld al jaren fysiotherapeut is, op een ander moment door iemand die geen enkele opleiding van enige aard daarvoor heeft genoten.
Studiebelasting geeft een indicatie in welke mate van diepgang de zorginhoudelijke kennis (theoretisch en praktisch) is onderricht.
Een beschermde titel voorkomt dat zomaar iemand zich een discipline vaardig kan en mag noemen.

 

Beroepsverenigingen

Podotherapie: NVvP
Podologie: Stichting Loop
Podoposturaal therapie: OPG
Orthopedisch schoentechnicus: NVOS
Orthopedisch technoloog: NVOS
Pedicure: Provoet, LOPZ

 

Bronnen

Opleiding:
Zie lijst opleidingen
Zie lijst beroepsverenigingen
MBO 2010
MBO-raad
HBO-raad
Crebo (mbo)
Croho (hbo)

 

 

DOELMATIGHEID

Podotherapeuten aangesloten bij het samenwerkingsverband Podomedics – Samenwerkende Podotherapeuten - stellen deskundigheid en doelmatigheid centraal in de behandeling van voet- en daaruit voortvloeiende houdingsklachten. In onderstaande tabel zijn doelmatigheidselementen uitgewerkt per voet gerelateerde discipline:

doelmatigheid

Een hoge doelmatigheid wordt gesterkt wanneer een discipline een heldere (differentiaal) diagnose kan stellen en daaropvolgend een dergelijk breed scala aan therapieën heeft dat zowel de symptomen als de oorzaak behandeld kunnen worden (bijv. verwijdering van likdoorn/eksteroog als wel drukverdelende therapeutische zolen ter voorkoming van recidief). Een verhoging van de doelmatigheid werkt ook ketenzorg of samenwerking in de hand. De podotherapie werkt in deze context graag samen met de orthopedie in die gevallen waar de patiënt niet in regulier confectieschoeisel geholpen kan worden, of met de pedicure wanneer periodieke voetzorg elementair is voor de patiënt/klacht in kwestie.

 

BRON: Podomedics